HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm

Östergötlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm är ett av många företag som finns i Boxholm. Det är nämligen den kommunen som HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1990-06-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Nya Tanneforsv. 90, 582 42, Linköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 013-240200.

Boxholm arbetar för att företag som HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm. Det finns flera företag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Karl Erik Gunnar -Karlsson, Gösta Ragnar -Lindgren, Göran Oskar -Sjögren, Tord Ronny Erik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm och det är följande personer, Andersson, Karl Erik Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Gösta Ragnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Göran Oskar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjögren, Agneta Viola som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjögren, Tord Ronny Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Svärd, Kerstin Ylva Maria som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot.Ahlgren, Görel som är född 1942 och har titeln Suppleant, Melin, Anette som är född 1944 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB bostadsrättsförening Manhem i Boxholm är 716425-9793.