Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a

Östergötlands län

Information

Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a är ett av många bolag som finns i Boxholm. Det är nämligen den kommunen som Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1909-03-20. Men sedan 2004-12-09 så har Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Storg. 31, 590 11, Boxholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0142-51848.

Boxholm arbetar för att bolag som Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a. Det finns flera bolag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att genom förhyrande av lokaler samt köp eller byggande av hus tillhandahålla Boxholms och Flemminge arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler.

Firmatecknare för Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a är följande:
; Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter ; Ragnarsson och Tureson, två i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a och det är följande personer, Ekström, Börje Birger som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedström, Lars Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Stig Bertil Sterner som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Göran som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Lars Bertil som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ragnarsson, Lars-Göran som är född och har titeln Ordinarie ledamot.Turesson, Per Olov Bertil som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallén Mård, Ann-Charlotte Viola som är född 1964 och har titeln Suppleant, Kulojärvi, Niilo som är född och har titeln Suppleant.Sjöberg, Karl Lennart som är född 1932 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Föreningen Folkets Hus i Boxholm u p a är 723000-0148.