HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Boxholm och HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm är ett Bostadsrättsförening och skapades 1961-03-10. Det finns flera olika verksamheter i Östergötlands län som är ett stort län. Boxholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm ska trivas.

I Boxholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm och det finns flera verksamheter som är det idag i Boxholm.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0142-50240.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Britt-Marie Margareta -Andersson, Inga-Lill Elin Kristina -Lindgren, Göran Oskar -Pettersson, Jan-Gunnar Kristian.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm är Andersson, Britt-Marie Margareta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Inga-Lill Elin Kristina som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Erik Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Göran Oskar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Jan-Gunnar Kristian som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Inga Dagmar Olivia som är född 1942 och har titeln SuppleantPetersson, Sigrid Anneli som är född 1968 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Holavedsplan i Boxholm har 723000-0346 som sitt organisationsnummer.