Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Boxholm så är Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Boxholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Boxholm och i Östergötlands län. Redan 1961-04-25 så skapades Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 och bolaget är har F-skattsedel Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 har haft det sedan 1994-01-01.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

723000-1120 är organisationsnummret för bolaget som finns i Boxholm.

Just nu är Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 och det finns många bolag som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 så går det att nå dem via telefon på 0142-51424 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Riksbyggens Bostadsrättsförening Boxholmshus nr 2 är Adolfsson, Jan-Erik Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Jan Axel som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Per Arne som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Henrik Joachim som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, Lars Erik Gunnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ragnarsson, Lars-Göran Ragnar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamotThosteman, Ann Birgitta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Märta Inga-Lill som är född 1944 och har titeln Suppleant, Nyberg, Lars Sören som är född 1953 och har titeln SuppleantStröm, Erik Stefan som är född 1977 och har titeln Suppleant.