JP:s Transporter Handelsbolag

Östergötlands län

Information

Handelsbolag finns det flera av i Boxholm och JP:s Transporter Handelsbolag är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och JP:s Transporter Handelsbolag är ett av dem. Statusen för JP:s Transporter Handelsbolag är att Bolaget är aktivt.

JP:s Transporter Handelsbolag är ett Handelsbolag och skapades 1981-06-18. Det finns flera olika verksamheter i Östergötlands län som är ett stort län. Boxholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som JP:s Transporter Handelsbolag ska trivas.

I Boxholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Person- och godsbefordran.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att JP:s Transporter Handelsbolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1990-01-01.

Idag är JP:s Transporter Handelsbolag och det finns flera verksamheter som är det idag i Boxholm.

Vill man komma i kontakt med JP:s Transporter Handelsbolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 076-8218406.

; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

De som är på något sätt har med JP:s Transporter Handelsbolag är Johansson, Lars Håkan som är född 1953 och har titeln Bolagsman, Palén, Margaretha Louise som är född 1941 och har titeln Bolagsman, .

JP:s Transporter Handelsbolag har 916414-7150 som sitt organisationsnummer.