Boxholm Mejeri AB

Östergötlands län

Information

Boxholm Mejeri AB är ett av många företag som finns i Boxholm. Det är nämligen den kommunen som Boxholm Mejeri AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Boxholm Mejeri AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Boxholm Mejeri AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1972-05-24. Men sedan 1987-01-01 så har Boxholm Mejeri AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Älvkullev. 7, 590 12, Boxholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Boxholm Mejeri AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0142-293330.

Boxholm arbetar för att företag som Boxholm Mejeri AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Boxholm Mejeri AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva rörelse för tillverkning och försäljning av ost och andra mjölkprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Boxholm Mejeri AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bengtsson, Bengt-Åke -Lundin, Christer Göran Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Lars Henrik -Brandes, Erik Ove -Kallberg, Anna-Lena -Olsson, Mats Ola Rohde -Ruding, Gunnar Josef -Rydstad, Hans Anders Bertil.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Boxholm Mejeri AB och det är följande personer, Lundin, Christer Göran som är född 1968 och har titeln VD, Lundin, Christer Göran som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Bengt-Åke som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bengtsson, Lars Henrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Brandes, Erik Ove som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Lars-Göran Mauritz som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Kallberg, Anna-Lena som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Mats Ola Rohde som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ruding, Gunnar Josef som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot.Rydstad, Hans Anders Bertil som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot.Liljeqvist, Kjell Joakim som är född 1979 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Braaf, Sven Olof som är född 1957 och har titeln Revisor.Bellinger, Kajsa Charlotta som är född 1976 och har titeln Revisorssuppleant.

Organisationsnummer för Boxholm Mejeri AB är 556164-4435.