Greens Skrot Aktiebolag

Östergötlands län

Information

I Boxholm finns det ett Aktiebolag som heter Greens Skrot Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Greens Skrot Aktiebolag i Östergötlands län. Boxholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Greens Skrot Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1998-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Östergötlands län.

Sedan 1976-07-19 så har Greens Skrot Aktiebolag varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Greens Skrot Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Boxholm.

Vill man komma i kontakt med Greens Skrot Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Rinna Nygård, 590 16, Boxholm. Vi ni istället prata med Greens Skrot Aktiebolag så kan ni göra det på 0142-74157.

Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och förädling av metaller och skrot, värdepappershandel samt köpa och äga fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Green, Karl Mikael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Green, Karl Rune som är född 1936 och har titeln Suppleant, Brindelid, Mats Carl Gerhard som är född 1958 och har titeln Revisor, Brindelid Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -Green, Karl Mikael -Green, Karl Rune .

Greens Skrot Aktiebolag har 556192-7178 som sitt organisationsnummer.