Boxholm Stål Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Boxholm Stål Aktiebolag är ett av många företag som finns i Boxholm. Det är nämligen den kommunen som Boxholm Stål Aktiebolag finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Boxholm Stål Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Boxholm Stål Aktiebolag som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1984-11-27. Men sedan 1987-01-01 så har Boxholm Stål Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Carl Tryggers v. 11, 590 12, Boxholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Boxholm Stål Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0142-55100.

Boxholm arbetar för att företag som Boxholm Stål Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Boxholm Stål Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Östergötlands län.

Bolaget skall producera, lagerhålla och försälja kalldraget stål samt förnödenheter till verkstadsindustrin, ävensom inneha agenturer inom verkstadsindustrin och annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Boxholm Stål Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Euchner, Axel -Niemeyer, Benedikt -Nissle, Folke Mikael -Peiricks, Susanne -Schubert, Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Boxholm Stål Aktiebolag och det är följande personer, Nissle, Folke Mikael som är född 1951 och har titeln VD, Nissle, Folke Mikael som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Niemeyer, Benedikt som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Euchner, Axel som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Karlsson, Harry Roland som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Peiricks, Susanne som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES.Schubert, Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Helgesson, Tom Lars Örjan som är född 1960 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Hedström, Per Ragnar Johannes som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Boxholm Stål Aktiebolag är 556252-7019.