Tibox Tandvård AB

Östergötlands län

Information

Tibox Tandvård AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Boxholm som är den kommunen där Tibox Tandvård AB finns. I Boxholm så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tibox Tandvård AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Tibox Tandvård AB har haft sedan 1996-01-01. Tibox Tandvård AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Tibox Tandvård AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3077673.

Boxholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Tibox Tandvård AB Privat, ej börsnoterat.

Tibox Tandvård AB har idag 556512-7205 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Tibox Tandvård AB

Bolaget skall bedriva tandläkarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I Tibox Tandvård AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bakai, Tibor som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Horvat, Erika som är född 1963 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Furberg, Karolin Helena som är född 1978 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .