Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB

Östergötlands län

Information

Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Boxholm som är den kommunen där Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB finns. I Boxholm så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB har haft sedan 2004-03-11. Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB har funnits sedan och 2004-03-18 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hester Sjöstugan, 590 16, Boxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0140-30196.

Boxholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB Privat, ej börsnoterat.

Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB har idag 556654-9233 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hugoh, Nils Gustav -Rakuljic Hugoh, Mirjana är den som för stunden ansvarar för Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB

Bolaget ska avverka och köra ut skog samt övrig skogsvård.

I Gustav Hugoh Skogsentreprenad AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hugoh, Nils Gustav som är född 1972 och har titeln VD, Rakuljic Hugoh, Mirjana som är född 1974 och har titeln Vice VD, Hugoh, Nils Gustav som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Rakuljic Hugoh, Mirjana som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Rakuljic, Denis som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Jan William Harry som är född 1953 och har titeln RevisorRevision Östergyllen AB som är född och har titeln Revisor, .